Vizita la București a Grupului de experți din Republica Moldova implicați în elaborarea Curriculumului școlar ,,Istoria și Cultura Romilor din Republica Moldova”

În perioada 27 – 29 mai, la inițiativa Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, se derulează o vizită de lucru a unui grup de experți în România. Scopul vizitei de lucru constă în consolidarea competențelor profesionale și facilitarea schimbului de experiență, acumularea bunelor practici regionale necesare grupului de lucru în vederea elaborării curriculei școlare și abordarea intersecțională a provocărilor curente.

O delegatie a Departamentului pentru Relații Interetnice a participat luni, 27 mai 2024, alături de experți ai Ministerului Educației și consilieri din cadrul Cancelariei Prim-ministrului la prima serie de discuții cu experții din Republica Moldova implicați în elaborarea Curriculumului școlar ,,Istoria și Cultura Romilor din Republica Moldova”.

Membrii delegației din Republica Moldova au prezentat problemele cu care se confruntă în implementarea curriculei școlare pentru învățământul în limbile minorităților naționale și au făcut o prezentare generală a programelor și strategiilor naționale pentru drepturile minorităților:

    • Programul pentru susținerea populației rome din Republica Moldova
    • Strategia privind relațiile interetnice
    • 120 de burse de merit pentru elevii și studenții de etnie romă, acordate în anul 2023-2024.
    • Programul pentru combaterea antisemitismului și comemorarea

Coordonatorul delegației, domnul dr. hab. Ivan DUMINICĂ, șeful Serviciului Politici in domeniul Relații Interetnice din Ministerul Educației și Cercetării, al Republicii Moldova, a oferit mai multe detalii despre cele patru politici publice ale Guvernului de la Chișinău.

Domnul dr. Ion DUMNICA, șeful Secției ,,Cultura tradițională a minorităților etnice” al Institutului Patrimoniului Cultural a elaborat din 2014 curricula pentru clasele primare pentru limba romani, însă a întâmpinat un blocaj în implementarea acesteia la clasă. În primul rând s-a lovit de lipsa cadrelor didactice care să cunoască limba romani și în al doilea rând de multitudinea dialectelor, de lipsa unei limbi unitare.

În continuare, domnii Bogdan Cristescu, secretar de stat și Marian Daragiu, subsecretar de stat în   Ministerul Educației de la București au prezentat Curriculele naționale pentru învățământul în limbile materne, domnii Marius Căldăraru, inspector Ministerul Educației și autor de manual și Ion Sandu, inspector, ISJ Ialomița, autor de manual au prezentat manualul „Istoria și tradițiile minorității rrome”, elaborat de dumnealor.

Domnul Dincer Geafer, subsecretar de stat al Departamentului pentru Relații Interetnice a punctat importanța factorilor decizionali în reglementarea prin intermediul legislației naționale a drepturilor minorităților naționale, grija pentru respectarea drepturilor fiecărei etnii, a fiecărui individ în parte, importanța pe care fiecare naționalitate o are în tabloul general, sprijinul financiar din surse naționale sau europene. De asemenea, a evidențiat faptul că diversitatea interetnică contribuie la bogăția culturală a României și că țara noastră este un model la nivel european și mondial în ceea ce privește respectarea drepturilor tuturor etniilor.

La solicitarea reprezentanților delegației din Republica Moldova, adresată conducătorului instituției DRI de a vorbi despre Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, acesta a vorbit despre Comitetul interministerial pentru Implementarea, Monitorizarea și Evaluarea Strategiei (CIIMES) și a insistat pe faptul că, în vederea asigurării unei abordări integrate a problematicii incluziunii romilor, în cadrul CIIMES sunt organizate 9 Grupuri de Lucru Tematice (GLT) care au rolul de a analiza, la nivel de funcții de conducere sau de execuție (experți), după caz, problemele identificate în implementarea măsurilor sau acțiunilor din planurile de măsuri, în funcție de tematicile abordate de GLT.

În completarea celor spuse de conducătorul Departamentului pentru Relații Interetnice, Liliana Bărbulescu, reprezentant DRI, a amintit care sunt obiectivele specifice, respectiv direcțiile de acțiune în care departamentul este implicat, și anume: asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la un sistem de educație incluzivă de calitate, susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și a identității culturale rome și combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură.

Reprezentantul DRI a precizat că departamentul, în calitate de responsabil al acestor obiective specifice Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027, implementează activități, proiecte și a programe organizate de DRI la inițiativa sa,  în colaborare cu Ministerul Educației sau alte instituții cu obiect de activitate specific, sau prin intermediul proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

În continuare, dialogul s-a axat pe modele de bună practică, strategii, experiențe adoptate de România pentru a reuși să integreze cât mai mulți copii de etnie romă, să-i susțină să nu abandoneze școala și să le crească stima de sine și încrederea.

În următoarele zile, delegația din Republica Moldova va face vizite de lucru la școala nr. 136, sector 5, București și la Centrul Național de Cultură a Romilor Romano-Kher, unde le va fi prezentată Programa școlară pentru disciplina ” Istoria, robia și deportarea romilor” pentru clasele a IX-a – a XII-a.

Sursa fotografiilor: DRI

Sari la conținut