Scurtă descriere Consiliul Minorităților Naționale

Scurtă descriere Consiliul Minorităților Naționale

Consiliul Minorităţilor Naţionale (CMN) este un organ consultativ al Guvernului României, fără personalitate juridică, în coordonarea Departamentului pentru Relații Interetnice, organ consultativ care are ca scop asigurarea relaţiilor cu organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Consiliul Minorităţilor Naţionale este format din câte 3 reprezentanţi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, reprezentate în Parlamentul României.

Consiuliul Minorităților Naționale are o serie de atribuții:

a) coordonează şi sprijină activitatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;

b) propune spre aprobare ministrului informaţiilor publice repartizarea fondurilor alocate în bugetul de stat pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;

c) face propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ din domeniul minorităţilor naţionale;

d) înaintează propuneri Departamentului pentru Relații Interetnice în legătură cu adoptarea unor măsuri cu caracter administrativ şi financiar în scopul soluţionării mai eficiente, în condiţiile legii, a problemelor ce intră în competenţa sa.

CMN își desfășoară activitatea în plen şi pe comisii de specialitate.

Comisiile de specialitate ale Consiliului sunt:

a) Comisia pentru cultura, culte şi mass-media;

b) Comisia pentru probleme financiare;

c) Comisia pentru legislaţie şi administraţie publică;

d) Comisia pentru învăţământ şi tineret;

e) Comisia pentru probleme sociale şi economice;

f) Comisia pentru relaţii cu societatea civilă şi organisme internaţionale

Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale coroborată cu Hotărărea Guvernului nr. 1175/2001 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 589/2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale și cu Hotărârea Guvernului nr. 181/2001 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale.

Sari la conținut