Reuniunea Grupului de lucru tematic pentru combaterea discriminării din cadrul Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Rome pentru perioada 2022-2027

În 14 mai 2024, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc reuniunea Grupului de lucru tematic pentru combaterea discriminării. Reuniunea fost prezidată de domnul Petru BLEDEA, subsecretar de stat în cadrul MAI, alături de cei doi co-președinți ai Comitetului Interministerial, domnul Dragoș Mihai HOTEA, secretar de stat în Cancelaria Primului-Ministru și domnul Iulian PARASCHIV, secretar de stat la Agenția Națională pentru Romi.

Departamentul pentru Relatii Interetnice a fost reprezentat de domnul Dincer GEAFER, subsecretar de stat, doamna Adriana PETRARU, șef serviciu și doamna Silvia MARIA, expert.

Principalele subiecte ale reuniunii Grupului de lucru tematic pentru combaterea discriminării au fost: (i) aprobarea raportului pentru trimestrul IV al anului 2023, (ii) prezentarea Proiectului IGPR privind Combaterea discursului bazat pe ură și a discriminării minorității rome, (iii) măsuri vizând creșterea transparenței și informării reciproce în cadrul CIIMES, (iv) propuneri vizând îmbunătățirea activității de combatere a discriminării la nivelul Birourilor județene pentru Romi din cadrul Instituțiilor Prefectului. Cursurile adresate studenților din cadrul Academiei de Poliție „A.I Cuza” susținute de ANR în anul 2023 au fost menționate ca având impact semnificativ, după cum se arată în raportul Grupului de lucru tematic pentru combaterea discriminării, elaborat de Departamentul pentru Relații Interetnice și Ministerul Afacerilor Interne.

Departamentul pentru Relații Interetnice a deținut, până în ianuarie 2024, calitatea de coordonator al Grupului de lucru tematic pentru combaterea discriminării, unul dintre grupurile implicate activ în implementarea SNIR.

În calitatea sa de coordonator al grupului tematic, DRI, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de raportor, a întocmit rapoarte trimestriale, în baza datelor și informațiilor transmise de instituțiile responsabile în implementarea de activități/măsuri concrete prevăzute de Obiectivul Specific 6 din Strategie: Combaterea discriminării, a discursului și atitudinilor antirome generatoare de discurs incitator la ură sau infracțiuni motivate de ură. Rapoartele GLTD au fost singurele rapoarte întocmite de grupurile de lucru tematice constituite în cadrul Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români aparţinând Minorităţii Rome pentru perioada 2022-2027, aprobate de Comitetul Interministerial pentru Implementarea, Monitorizarea și Evaluarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome în cadrul reuniunii din 13 decembrie 2023.

La reuniunea din 14 mai au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Educației, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Agenției Naționale pentru Romi, și ai Academiei de Poliție „A.I Cuza”.

Sursa fotografiilor: DRI

Sari la conținut