Proiecte în consultare

În temeiul art. 7, alin. (1) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relații Interetnice aduc la cunoștința publicului textul următoarelor proiecte:

 

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE 2024

19.01.2024 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023

Proiect de HG (.pdf)

Notă de fundamentare (.pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail cabinet@dri.gov.ro

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://dri.gov.ro/w/proiecte-in-consultare/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: cabinet@dri.gov.ro

Publicat la data de 19.01.2024, aflat în dezbatere până la data de 29.01.2024.

 

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE 2023

07.12.2023 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 589/2001 privind înființarea Consiliului Minorităților Naționale, cu modificările și completările ulterioare

Proiect de HG (.pdf)

Nota de fundamentare (.pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail cabinet@dri.gov.ro

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://dri.gov.ro/w/proiecte-in-consultare/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: cabinet@dri.gov.ro

Publicat la data de 07.12.2023, aflat în dezbatere până la data de 17.12.2023.

17.02.2023 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

Proiect de HG (.pdf) v2

Proiect de HG (.pdf) v1

Notă de fundamentare (.pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail cabinet@dri.gov.ro

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://dri.gov.ro/w/proiecte-in-consultare/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: cabinet@dri.gov.ro

Publicat la data de 17.02.2023, aflat în dezbatere până la data de 27.02.2023.

 

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE 2022


03.10.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 384/2022 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

Proiect de HG (.pdf)

Notă de fundamentare (.pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail cabinet@dri.gov.ro

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://dri.gov.ro/w/proiecte-in-consultare/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: cabinet@dri.gov.ro

Publicat la data de 03.10.2022, aflat în dezbatere până la data de 13.10.2022.

 

07.07.2022 Anunț referitor la deschiderea consultării publice cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea și funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

Proiect de HG (.pdf)

Notă de fundamentare (.pdf)

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot trimite în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț la adresa de e-mail cabinet@dri.gov.ro

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://dri.gov.ro/w/proiecte-in-consultare/

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarea adresă de e-mail: cabinet@dri.gov.ro

Publicat la data de 07.07.2022, aflat în dezbatere până la data de 18.07.2022.

19.05.2022 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

24.02.2022 Proiect de Hotărâre a Guvernului privind recunoaşterea Asociaţiei ”Uniunea Democrată Tătară” ca fiind de utilitate publică și Nota de fundamentare

11.02.2022 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE 2021

Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 și Nota de fundamentare

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 406/2021 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

Sari la conținut