Națională

Hotărârea Guvernului nr. 111 din 24 februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice coroborată cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 111/2005

Hotărâre nr. 115 din 16 februarie 2024 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023

LEGISLAȚIE-CADRU

Codul Penal

Codul de Procedură Penală

Codul Civil

Codul de Procedură Civilă

Legea nr. 33/1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995

Legea nr. 282/2008 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992

Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

Hotărârea Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale coroborată cu Hotărărea Guvernului nr. 1175/2001 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 589/2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale și cu Hotărârea Guvernului nr. 181/2001 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 589/2001 privind înfiinţarea Consiliului Minorităţilor Naţionale

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război

Legea nr. 157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului

Legea nr. 2/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului

Hotărârea Guvernului nr. 1194/2001 privind organizarea şi functionarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii

Legea nr. 612/2002 pentru formularea unei declaraţii privind recunoaşterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenţia internaţionala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965

PARTICIPAREA MINORITĂȚILOR NAȚIONALE LA VIAȚA PUBLICĂ

Legea nr. 247/2017 pentru instituirea Zilei Minorităților Naționale din România

Legea nr. 181/2019 privind instituirea zilei de 12 octombrie – Ziua limbii, alfabetului și culturii armene

Legea nr. 20/2019 pentru instituirea Zilei Limbii Romani

Legea nr. 214/2018 pentru instituirea Zilei Limbii Macedonene

Legea nr. 213/2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie – Ziua Limbii Ucrainene

Legea nr. 204/2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene

Legea nr. 253/2017 privind instituirea Zilei limbii și teatrului idiș

Legea nr. 177/2016 pentru instituirea Zilei Limbii Sârbe

Legea nr. 223/2016 pentru instituirea Zilei Limbii Turce

Legea nr. 100/2015 pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare

Legea nr. 279/2015 pentru instituirea Zilei Limbii Maghiare

Legea nr. 142/2014 pentru instituirea Zilei Limbii Slovace

Legea nr. 130/2014 pentru instituirea Zilei Limbii Cehe

Legea nr. 256/2010 pentru instituirea Zilei Limbii Tătare

Hotărârea Guvernului nr. 672/2004 privind declararea zilei de 9 octombrie „Ziua Holocaustului”

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 

EDUCAȚIA ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023

Legea invățământului superior nr. 199/2023

Ordinul ministrului educației naționale și cercetării nr. 6.134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar

Ordinul educației naționale și cercetării nr. 5.671/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind studiul în limba maternă şi al Limbii şi literaturii materne, al Limbii şi literaturii române, studiul Istoriei şi tradiţiilor minorităţilor naţionale şi al Educaţiei muzicale în limba maternă

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ ȘI MINORITĂȚILE NAȚIONALE

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

JUSTIȚIE

Lege nr. 304.2004 privind organizarea judiciară

MĂSURI LEGISLATIVE ÎN SPRIJINUL ROMILOR

Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi

Hotărârea Guvernului nr. 609/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Centrului Național de Cultură al Romilor

Hotărârea Guvernului nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027

TRATATE BILATERALE

Legea nr. 99/1994 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, colaborare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Albania, încheiat la Bucureşti la 11 mai 1994

Legea nr. 26/1995 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Armenia, încheiat la Bucureşti la 20 septembrie 1994

Legea nr. 74/1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Bulgaria

Legea nr. 79/1994 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Croatia, încheiat la Bucureşti la 16 februarie 1994

Legea nr. 35/1992 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Elenă

Legea nr. 34/1992 privind ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Italiană

Legea nr. 660/2001 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001

Legea nr. 28/1993 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile prieteneşti şi la cooperarea dintre România şi Republica Polonă, încheiat la Bucureşti la 25 ianuarie 1993

Legea nr. 95/1992 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Federala Germania privind cooperarea prieteneasca şi parteneriatul în Europa, încheiat la Bucureşti la 21 aprilie 1992

Legea nr. 24/2004 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusă, semnat la Moscova la 4 iulie 2003

Legea nr. 10/2004 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Slovacă, încheiat la Bratislava la 24 septembrie 1993

Legea nr. 113/1996 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate dintre România şi Republica Ungară, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996

Legea nr. 129/1997 pentru ratificarea Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare dintre România şi Ucraina, semnat la Constanța la 2 iunie 1997

 

 

Sari la conținut