Dezbatere privind ”Integrarea diversității și multilingvismului în elaborarea strategiilor locale/regionale/ Debate on integrating diversity and multilingvism in drafting local/regional strategies”

Departamentul pentru Relaţii Interetnice a organizat în data de 20 martie 2024, la Bucuresti,  dezbaterea Integrarea diversității și multilingvismului în elaborarea strategiilor locale/regionale/ Debate on integrating diversity and multilingvism in drafting local/regional strategies.

Inițiativa este parte a proiectului PA3_CLOSE – Recovery through CuLture, tOuriSm and peoplE-to-people contacts in the Danube Region și își propune să ofere o vizibilitate mai mare dimensiunilor culturale ale Ariilor Prioritare din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), incluzând activități și obiective care au impact asupra identității culturale și lingvistice a comunităților din Regiunea Dunării și asupra rolului acestor componente în dezvoltarea strategiilor locale și regionale.

La dezbatere au participat ambasadele Croației, Bulgariei și Slovaciei în României, un reprezentant al Parlamentului European, Ministerul de Externe al României prin Coordonatorul Național al SUERD, un reprezentant în România al Danube Strategy Point al SUERD, reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației din România, ai Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului din România, reprezentanți ai Danube Youth Council, ai Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale din România, Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale, reprezentanți ai Curții de Conturi a României, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, Societatea Română de Televiziune, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Agenția Națională pentru Romi, Global Focus Center și reprezentanți ai autorităților administrației publice locale din Galați și Târgu-Mureș – România, Balcik – Bulgaria și Vršac – Serbia.

Prin acest proiect DRI intenționează să sporească potențialul lingvistic și cultural al regiunii Dunării, esențial pentru coeziunea locală dar și pentru o înțelegere reciprocă a culturilor coexistente. Dezbaterea s-a concentra pe contribuția diversității și multilingvismului la exprimarea deplină a diversității lingvistice locale/regionale; diversitatea și multilingvismul ca factor cheie la implementarea strategiilor locale și regionale; sporirea potențialului lingvistic și cultural al regiunii, esențial pentru coeziunea locală; orientarea către o înțelegere reciprocă a culturilor coexistente.

Au fost prezentate de asemenea cazuri de bună practică ale unor localități și regiuni din România, Bulgaria și Serbia în care diversitatea și multiculturalitatea/multilingvismul reprezintă factori cheie dar și provocări pentru și în dezvoltarea localităților, precum și pentru implementarea strategiilor locale și regionale în state din SUERD.

Regiunea Dunării este caracterizată de un patrimoniu bogat de identități istorice, culturi, etnii, religii, piețe, societăți și state dense și diversificate. În ceea ce privește istoria și cultura, locuitorii regiunii Dunării au un patrimoniu comun, iar prezervarea și valorizarea acestui patrimoniu comun sunt responsabilități comune ale statelor membre. Promovarea diversității culturale prin transfer de cunoștințe, digitalizare, inovare și tehnologie cu scopul de a stimula competitivitatea economiei creative și promovarea turismului cultural, rămâne una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă Aria Prioritară 3 din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării (SUERD).

Începând cu anul 2014, Departamentul pentru Relații Interetnice, prin atribuțiile sale legate de promovarea diversității etnoculturale și lingvistice, prevenirea și combaterea rasismului și xenofobiei, cultivarea valorilor comune și dialogul intercultural, desfășoară sub egida Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) numeroase proiecte și activități.

Calitatea de membru al Ariei prioritare 3 a SUERD i-a fost conferită oficial Departamentului în anul 2018, prin hotărâre de Guvern, și reprezintă o confirmare a importanței proiectelor și activităților pe care acesta le desfășoară.

Astfel, pentru continuarea activității în cadrul SUERD, Departamentul participă ca partener la proiectul PA3_CLOSE – Recovery through CuLture, tOuriSm and peoplE-to-people contacts in the Danube Region (DRP0100013 – PA3_CLOSE), finanțat prin fonduri europene FEDR – Programul Transnațional Dunărea – Danube Region Programme 2021-2027 – EUSDR Priority Area Coordinators (EUSDR PACs) and Danube Strategy Point (DSP).

DRI participă la proiectul CLOSE alături de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației din România – lider de proiect și Ministerul Turismului din Bulgaria, precum și alături de partenerii strategici asociați: Ministerul Economiei Antreprenoriatului și Turismului din România, Ministerul Culturii din România, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Dezvoltării Economice și Turismului din Muntenegru și Ministerul Culturii din Bulgaria.

Sursa fotografiilor: DRI

Sari la conținut