Cea de-a 75-a Sesiune a Comitetului Drepturilor Economice, Sociale și Culturale

În perioada 12 februarie – 1 martie 2024 se desfășoară, la sediul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului de la Geneva, Confederația Elvețiană, cea de-a 75-a Sesiune a Comitetului Drepturilor Economice, Sociale și Culturale.

Domnul Dincer Geafer, subsecretar de stat pentru relații interetnice, și consilieri din cadrul Departamentului au făcut parte din delegația României condusă de către domnul Traian Hristea, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, delegație care a răspuns întrebărilor formulate de către experții independenți referitoare la Raportul național periodic privind implementarea Pactului internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale. Experții au adresat întrebările în cadrul celor două reuniuni de examinare a României din 13 și 14 februarie 2024. Delegația României a inclus reprezentanți ai principalelor instituții responsabile în implementarea dispozițiilor Pactului: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Departamentul pentru Relații Interetnice, Agenția Națională pentru Romi, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Au fost de asemenea prezenți reprezentanții Misiunii Permanente a României la Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva şi la Organizațiile Internaționale cu sediul în Elveția.

Examinarea s-a desfășurat cu luarea în discuție a fiecărui articol din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, membrii delegației române răspunzând întrebărilor formulate de către cei patru experți independenți și prezentând progresele realizate de România în ceea ce privește implementarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor minorităților naționale, cu accent pe politicile și acțiunile adoptate în domeniul prevenirii și combaterii discriminării, antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură, combaterii schimbărilor climatice și răspunsul autorităților române în contextul situațiilor de criză actuale.

Comitetul Națiunilor Unite pentru Drepturi Economice, Sociale și Culturale este format din experți independenți care monitorizează implementarea Pactului către statele părți. La finalul celei de-a 75-a sesiuni, Comitetul va adopta Concluzii și recomandări referitoare la implementarea prevederilor Pactului pentru o realizare progresivă a drepturilor economice, sociale și culturale.

Mai multe detalii puteți afla din comunicatul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) AICI.

 

Sari la conținut