Anunțuri achiziții publice

Anunț de participare – conferința ”Relații Interetnice în Transilvania – Interethnic Relations in Transylvania”

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciilor hoteliere necesare organizării proiectului Relații Interetnice în Transilvania – Interethnic Relations in Transylvania. Departamentul pentru Relații Interetnice vă invită să depuneți oferta...

Procedură de atribuire anulată – Anunț de participare – Program de pregătire pentru organizațiile minorităților naționale – asistență financiară și utilizarea sumelor de la bugetul de stat

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică a fost anulată în baza prevederilor art. 212 alin. (1) lit. c) coroborat cu prevederile art. 212 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice....

Anunț de participare – Diversitate și patrimoniu cultural prin prisma mass media. Vizită de documentare și schimb de experiență și bune practici cu parteneri de proiecte din Regiunea Dunării. Turismul cultural – o șansă pentru dezvoltare locală

Anunț de participare simplificat pentru procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea serviciilor de organizare evenimente, necesare organizării proiectului DRI – Diversitate și patrimoniu cultural prin prisma mass media. Vizită de documentare și schimb...

Sari la conținut