Rapoarte

  • Rapoarte de activitate/Activity reports

Raport de activitate 2022

Raport de activitate 2021

Raport de activitate 2020

Raport de activitate 2019

 

  • Sinteze/Summaries

Activitatea Departamentului pentru Relații Interetnice în cadrul SUERD – Sinteză 2021

Activitatea Departamentului pentru Relații Interetnice în cadrul SUERD – Sinteză 2020

Activitatea Departamentului pentru Relații Interetnice în cadrul SUERD – Sinteză 2019

Activitatea Departamentului pentru Relatii Interetnice in cadrul implementarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome – Sinteza 2022

Activitatea Departamentului pentru Relatii Interetnice in cadrul implementarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome – Sinteza 2021

Activitatea Departamentului pentru Relații Interetnice în cadrul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 – Sinteză 2020

Activitatea Departamentului pentru Relații Interetnice în cadrul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 – Sinteză 2019

Activitatea Departamentului pentru Relații Interetnice în cadrul implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 – Sinteză 2018

 

  • Analize/Analysis

Monitorizarea aplicării prevederilor legale care reglementează dreptul cetățenilor aparținând minorităților naționale de a utiliza limba maternă în administrația publică locală

Monitoring the application of legal provisions governing the right of citizens belonging to national minorities to use their mother tongue in local public administration

Participarea minorităților naționale la alegerile locale – 27 septembrie 2020

The participation of national minorities in local elections – September 27, 2020

Participarea minorităților naționale la alegerile parlamentare – 6 decembrie 2020

The participation of national minorities in the parliamentary elections – December 6, 2020

Aplicarea drepturilor lingvistice ale minorităților naționale în administrația publică locală – Analiză (2019)

Implementing the linguistic rights of national minorities in local public administration – Analysis (2019)

 

  • Accesul cetățenilor români aparținând minorităților naționale la informațiile relevante despre COVID-19
  • The access of Romanian citizens belonging to national minorities to the relevant information about COVID-19

Monitorizarea atitudinilor de excluziune, intoleranță și extremism față de minoritățile naționale în contextul SARS CoV-2 – Înţelegerea fenomenului de hate speech faţă de minorităţi şi a incidenţelor acestuia de la nivelul societăţii, în contextul SARS CoV-2

Monitoring attitudes of exclusion, intolerance and extremism against national minorities in the context of SARS CoV-2 Understanding the phenomenon of hate speech towards minorities and its incidence at society level, in the context of SARS CoV-2

Monitorizarea atitudinilor de excluziune, intoleranță și extremism față de minoritățile naționale în contextul SARS CoV-2 – Înţelegerea fenomenului de hate speech faţă de minorităţi şi a incidenţelor acestuia de la nivelul societăţii, în contextul SARS CoV-2 – Propuneri și recomandări

Monitorizarea relatărilor din media scrisă și a atitudinilor de excluziune, intoleranță și extremism față de minoritățile naționale în contextul Covid-19

The monitoring of the coverage of written media and attitudes of exclusion, intolerance and extremism toward national minorities in the context of the Covid 19

Noi provocări pentru societățile multiculturale. Drepturi și libertăți fundamentale ale minorităților naționale în timpul pandemiei  – București, 2020 (eBook)

Accesul la actele normative traduse în limbile minorităților naționale

Sinteză privind monitorizarea accesului cetățenilor români aparținând minorităților naționale la informații relevante despre COVID – 19 , în cadrul emisiunilor în limbile minorităților naționale sau în emisiunile despre/pentru minorități

Autorități ale administrației publice locale

Prefecturi și serviciile publice deconcentrate

Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și exemple de bună practică

Sinteză cu privire la modul în care a fost asigurat accesul la educația în limba maternă a elevilor aparținând minorităților naționale, în contextul generat de pandemia COVID – 19

Sari la conținut