Conducere

 

Secretar de stat Departamentul pentru Relații Interetnice –

Decizia prim-ministrului nr. 437 din 20 octombrie 2023 privind asigurarea conducerii

Departamentului pentru Relații Interetnice

În temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.

ARTICOL UNIC Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dincer Geafer, subsecretar de stat, exercită atribuțiile secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Relații Interetnice până la numirea conducătorului structurii, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Mircea Abrudean

București, 20 octombrie 2023.

Nr. 437

Subsecretar de stat Departamentul pentru Relații Interetnice –

Dincer Geafer

Curriculum vitae

 

Subsecretar de stat Departamentul pentru Relații Interetnice –

Thomas Șindilariu

Curriculum vitae

 

Sari la conținut