8 aprilie – Ziua Internațională a Romilor

8 aprilie – Ziua Internațională a Romilor

Grupul parlamentar al minorităților naționale din Camera Deputaților în colaborare cu Departamentul pentru Relații Interetnice, Agenția Națională pentru Romi, Asociația Partida Romilor Pro-Europa și cu sprijinul Centrului Național de Cultură a Romilor au organizat în data de 8 aprilie 2024, la Palatul Parlamentului, sala Drepturilor Omului, masa rotundă intitulată Romi pentru România, eveniment dedicat celebrării Zilei Internaționale a Romilor, prilej cu care reprezentanți ai instituțiilor statului român au susținut alocuțiuni.

Domnul Dincer Geafer, subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice a subliniat importanța momentului printr-un mesaj adresat celor prezenți: „Ziua Internațională a Romilor și în special Sărbătoarea etniei romilor din România, reprezintă mai mult decât o incursiune în istorie, reprezintă un act de dreptate ce a marcat începutul unei perioade noi în existenţa acestei etnii. Celebrarea acestei zile este una plină de învăţăminte şi reprezintă un act de asumare a propriei noastre istorii.

Departamentul pentru Relații Interetnice prin activitățile și proiectele pe care le desfășoară pune în lumină personalitățile rome, operele literare, artistice, meșteșugurile, într-un cuvânt sufletul rom, care îmbogățește patrimoniul cultural românesc, aduce un aer de exotism și ne face conștienți de miracolul și importanța diferențelor culturale.

Departamentul pentru Relații Interetnice prin rolul activ în cadrul Strategiei Naționale de Incluziune a Cetățenilor aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 (SNIR) a realizat în anul 2023 o serie de activități și proiecte de promovare a identității etnice, lingvistice și culturale a cetățenilor care aparțin minorității rome, precum și alte activități care contribuie la punerea în aplicare a prevederilor Strategiei. Prezentăm doar câteva din aceste proiecte/activități:

Realizarea albumului Holocaustul împotriva romilor – album de memorie și recunoștință, proiect realizat la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice, în colaborare cu Centrul de Cultură Amare Romentza (organizație neguvernamentală culturală) și Agenția Națională pentru Romi.

Obiectivele principale ale albumului au fost: conștientizarea publicului larg asupra Holocaustului împotriva romilor, punând accent pe abordările conforme cu realitatea istorică, asigurarea vizibilității fenomenului și prezentării imparțiale prin editarea, și tipărirea unui album dedicat memoriei victimelor rome ale Holocaustului; culegerea și prezentarea de mărturii ale supraviețuitorilor, de poezii despre Holocaust de la autori de etnie romă și de opere de pictură/grafică realizate de artiști contemporani de etnie romă.

Albumul a fost lansat cu ocazia Târgului Gaudeamus din noiembrie 2023 și în 27 ianuarie 2024, albumul a fost prezentat la Muzeul Țăranului Român, cu prilejul comemorării victimelor Holocaustului.

Perspective asupra patrimoniului cultural rom în contemporan.

Proiectul și-a propus valorizarea patrimoniului cultural rom prin promovarea creațiilor rome, inclusiv spirituale, păstrate până în prezent, reunind: elemente ce aparțin patrimoniului cultural imaterial precum: Limba romani, Muzica – ca mod de manifestare a emoției, dar și ca mijloc de consemnare a istoriei rome;  elemente ce aparțin patrimoniului cultural material precum: Meșteșuguri – ca abilitate de a realiza anumite obiecte, folosind materiale naturale în virtutea cunoștințelor moștenite din generație în generație, în familiile de romi; Portul tradițional rom – stilul portului tradițional, martor al istoriei comunității și al tradițiilor rome, elemente contemporane ale portului tradițional rom adaptate în creații vestimentare moderne.

Activitatea a reunit specialiști din diferite domenii – lingvistică, artă teatrală, etnologie, creație vestimentară și meșteșugul tradițional al argintăriei – care au vorbit despre patrimoniul rom din perspectiva lingvistică, din perspectiva artei teatrale, din perspectiva etnologică, din perspectiva designului vestimentar, din perspectiva meșteșugului tradițional al argintăriei.

Seminarul “Ethos rom”. Proiect realizat la inițiativa DRI în colaborare cu Ministerul Educației.

La seminar au participat 22 de cadre didactice și 10 mediatori școlari. În programul evenimentului au fost cuprinse și teme care au generat idei pentru revizuirea programelor școlare la toate nivelurile de învățământ pentru disciplinele Limba şi literatura romani și Istoria şi tradițiile romilor.

Cu ocazia dublei sărbători, Ziua Internațională a Romilor și Sărbătoarea etniei romilor din România, transmitem gândurile noastre de bine tuturor cetățenilor români aparținând etniei rome și urarea de “La mulți ani!”

În cadrul evenimentului au fost premiați elevi și tineri aparținând minorității rome care au obținut rezultate deosebite în activitățile educaționale, culturale, artistice și sportive.

Sari la conținut